Skogen kan göra flyget grönt

Foto: Lennart Durehed/Getty images & Skogsindsutrierna Flygturbin och flis

Tänk om Sverige i framtiden kan producera miljövänligt flygbränsle från skogen. Ett nyligen avslutat forskningsprojekt visar att det är fullt möjligt.

Självklart vet du att utsläppen från flygindustrin inte är bra för klimatet. Kanske väljer du tåget före flyget när du reser inrikes. Men handen på hjärtat. Är du beredd att avstå weekendresan till London eller den i vintermörkret så efterlängtade solsemestern till Thailand?

Inte? Du är inte ensam. Statistik visar att svenskarna reser utomlands allt oftare och flyger allt längre sträckor. Därför känns det fint att Sverige är ett av länderna bakom ett färskt forskningsprojekt med syfte att hitta miljövänligare flygbränsle. LignoJet heter det Vinnova-finansierade projektet, som utforskat om ett biokemiskt flygbränsle kan utvinnas ur skogsråvaran. Namnet kommer från lignin, den beståndsdel i trä som kan göra detta möjligt.

Och resultatet? Med ligninolja kan vi göra ett flygbränsle med liknande kemiska egenskaper som flygfotogen av fossil olja.

– Efter ett stort laborativt jobb har vi kommit fram till att lignin är en lämplig råvara att processa vidare till flygbränsle, säger Marie Anheden, projektledare för LignoJet.

LignoJet-projektet har bland annat handlat om att utveckla en teknik för att utvinna lignin ur massabrukens befintliga produktion. Sverige och Brasilien, två av världens ledande producenter av pappersmassa, har samarbetat i projektet.

– För att utvinningen ska bli realiserbar måste det finnas en marknad och en fungerande värdekedja för den här sortens bränsle, säger Marie Anheden. Det krävs att olika branscher som massaproducenter och raffinaderier samarbetar.

I dag är biobränsle fyra till nio gånger dyrare än fossilt bränsle. Den stora utmaningen är just priset. I dag finns ingen CO2-skatt på flygbränsle, vilket gör det svårt att motivera användningen av miljövänligare alternativ inom exempelvis bilindustrin.

Samtidigt är frågan högaktuell i flygbranschen. Deras mål är att nå koldioxidneutral tillväxt från 2020 och att minska utsläppen av koldioxid med 50 procent mellan 2005 och 2050. Så länge det inte finns några riktiga incitament för flygbranschen att gå över till fossilfritt finns det dock ingen riktig vilja bland producenterna att satsa på en så pass osäker marknad.

– Det råder ingen tvekan om att framtidens flygbränsle måste baseras på förnybara råvaror, men för att de ska kunna konkurrera med fossila bränslen måste de produceras kostnadseffektivt. Genom att öka produktionen blir det billigare, men det kommer att ta många år innan vi är där.

En annan utmaning med att utvinna fossilfria bränslen från skogen är att råvaran redan används till så mycket annat. I dag används lignin bland annat som bränsle i massabrukens interna processer, men utvecklingen går ständigt framåt. Processer effektiviseras och nya möjligheter öppnas. Att utvinningen av lignin är en integrerad del av massabruket ser LignoJet som en fördel.

Fokus i det uppföljande forskningsprojekt kommer att ligga på att skala upp tekniken för att se hur utvinningen fungerar i stor skala. Flygindustrin, däribland Bra, Fly Green Fund och flera charterbolag, har redan visat intresse för ett fortsatt projekt.

– Nu vill vi gå från laboratorietester till mer verkliga förhållanden. När vi tar upp produktionen i skala kan vi förbättra olika delar av processtegen för att få bättre utbyte och en produkt som är enklare att upparbeta.

Redan i dag testas fossilfritt flygbränsle, bland annat har svenska flygbolag köpt in använd frityrolja från Nordamerika som testflugits med lyckade resultat. Men det höga priset har gjort att de framgångsrika försöken stannat i det småskaliga.

En sak är dock säker, påpekar Marie, och det är att flera olika fossilfria alternativ behövs om flyget ska bli helt grönt:
– Flygbränsle från skogen kan bli verklighet men det krävs tid och det kommer inte att vara helt enkelt. Det vi hela tiden måste jobba på är ekonomin och att hitta en bra och lönsam kontext.

Text: Camilla Carlsson