Sara Winroth: ”Skogen kan vara en del av lösningen.”

Foto: Picante.se Sara Winroth, Lindex

Sara Winroth är hållbarhetschef på Lindex som har 480 butiker på 16 marknader. Lindex arbetar för att öka användningen av hållbara material inom modeindustrin och är i dagsläget den åttonde största köparen av ekologiskt odlad bomull i världen.

Klädindustrin är inte direkt känd för att vara miljövänlig. Vad gör Lindex för att ta hand om vårt klimat?

– Vårt mål är att minst 80 procent av våra plagg ska vara tillverkade på ett hållbart sätt år 2020. Om vi ska kunna fortsätta att producera mode behöver vi göra det på ett mer resurseffektivt och mindre miljöbelastande sätt. Det innebär att vi i produktionsledet ska använda mindre vatten, energi och kemikalier och att vi ska använda oss av färre miljöbelastande fibrer. I det arbetet ingår också att vi förstår vilken påverkan vi själva har och arbetar för att minimera den.

På tal om fibrer. Hur använder ni er av skogsråvara i dag?

– Vi arbetar ständigt med att se över materialval och välja mer hållbara alternativ. Och där kan skogen vara en del av lösningen. I dagsläget utgör Tencel tre procent och viskos sex procent av Lindex totala sortiment. Båda materialen är baserade på cellulosa som kommer från hållbara skogar.

Så till den stora frågan. Hur ska vi göra för att lösa klimatutmaningen?

– Både företag och individer behöver bli mer medvetna om hur våra beslut påverkar klimatet och utifrån det göra aktiva val för att minska den negativa påverkan. Om alla bidrar blir effekten stor, och det är storskalig förändring som behövs för att det ska få effekt på klimatet.

Men hur ska vi få den stora massan att göra bra klimatval?

– Jag tror att mycket handlar om kunskap och delaktighet, kunden måste känna att den gör något bra om den handlar hållbart producerade kläder. Och vi som företag har ju möjlighet att göra skillnad tack vare att vi är så stora. Vi är exempelvis i dag den åttonde största köparen av ekologiskt odlad bomull i världen och det återspeglas så klart i vårt sortiment.

Okej, så du tycker att det är upp till företagen att ta mer ansvar för att erbjuda individer möjligheter att göra bra val?

– Precis! Om vi ska lyckas förändra modeindustrin till att bli mer hållbar behöver vi göra hållbart mode tillgängligt för den stora massan. Vi och andra stora modekedjor som erbjuder prisvärt mode måste se till så att efterfrågan på kläder som är tillverkade med klimathänsyn ökar. Det är volymerna som kan göra skillnad.

En sista fråga. Varför är hållbarhet så viktigt för dig?

– För att jag bryr mig om kommande generationer. Klimatförändringarna påverkar oss redan i dag och kommer att göra det i allt större omfattning om vi inte gör något drastiskt – vi måste ställa om nu!

Sara Winroth är hållbarhetschef på Lindex som har 480 butiker på 16 marknader. Lindex arbetar för att öka användningen av hållbara material inom modeindustrin och är i dagsläget den åttonde största köparen av ekologiskt odlad bomull i världen.