Mattias Goldmann: "Det är roligt att köra Tesla, eller hur?"

Mattias Goldman Fores

Mattias Goldmann

Ålder: 45 år.
Yrke: Vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, med 2030-sekretariatet.
Bor: Solna (cyklar in till Stockholm varje dag).
Brinner för: Att "lilla Sverige" ska bli en global ledstjärna inom klimatfrågorna.

I takt med att jordens befolkningsmängd ökar och att allt fler lyfts ur fattigdom ökar även trycket på att ta hand om vår planet. Om kommande generationer ska gå en ljus framtid till mötes måste vi gemensamt arbeta för en värld där vi använder våra resurser på bästa sätt. Möt tre personer som alla på sitt sätt kämpar för att hitta lösningen på vår tids största utmaning; klimatförändringen.

Mattias Goldmann är vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och utsågs 2016 till "Mäktigast i Hållbarhetssverige" av medieföretaget Aktuell Hållbarhet

Hur tycker du vi ska ta oss an klimatutmaningen?

– Oj, det var en bred fråga. Är det okej att jag delar upp svaret i tre delar?

Javisst, självklart.

– Bra, då är det första svaret att vi måste prata mer om det positiva i omställningen vi har framför oss, än att prata negativt om "klimatbördan". Det är ju roligt att köra Tesla, eller hur? Det är ju härligt att ha hela världens musik i sin smartphone!

Istället för att vi producerar miljarder cd-skivor i plast?

– Precis så. Det andra jag vill lyfta är att jag tycker det är attraktivt med konkreta och tuffa mål. Jag är jätteimponerad över att sju av åtta riksdagspartier la partiprestigen åt sidan i februari och enades kring de tuffaste klimatmålen i världen. Nu vet vi exakt vad som gäller i Sverige och kan jobba långsiktigt för att klara målen. Så tycker jag företagen också ska tänka.

Du menar att de också bör sikta högt?

– Ja, det är bättre att slå fast en rejäl vision och ta fram en handlingsplan än att smådutta. Min tredje poäng är att koppla ihop klimat- och hållbarhetsfrågorna till annat som vi vill åstadkomma. Den som ställer bilen och cyklar gör ju inte bara en insats för miljön utan får också bättre hälsa, sparar pengar och känner sig gladare. Så är det med annat också.

Som till exempel?

– Jo, om vi exempelvis satsar på att odla svensk skog för att producera mer biobränsle i stället för att importera olja från Putin, skapas fler arbetstillfällen i glesbygden. När vi hittar den typen av sekundära vinster får vi ett helt annat schvung i klimatomställningen.

Så hur viktig är skogen?

– Utan skogsråvaran klarar vi helt enkelt inte omställningen. Varken inom transportsektorn, där utsläppen ska minska med 70 procent till 2030, eller att ställa om till förnybara energikällor till 2040. Men det kommer bli kamp om råvaran. Vi måste använda skogen smart och behöver ett politiskt samtal om skogen gör mest nytta som kläder, bilbränsle eller Ikea-möbler.

Vad tycker du?

– Jag säger: låt störst klimatnytta vinna. Jag arbetar själv mest med fossiloberoende bränsle, men jag vet inte om det är rätt. Är det bomull som har mest klimatpåverkan, så visst, låt oss satsa där. Politikerna måste lyfta blicken och guida oss.