Innovationer från skogen

Skogsnäringsveckan 2017

Robert Foster, Cambridge University och Kevin Flanagan, PLP Architecture berättade om sitt samarbete och sina motiv för att öka träbyggandet i Europa. Här poserar de med sitt omtalade projekt Oakwood Timber Tower. Foto: Johan Ardefors

”Det räcker inte att sätta upp miljömål, vi måste skapa förutsättningar för fossilfritt också”. Ole Terland, SCA, pratade om var vi står i dagsläget när det gäller att få fram drivmedel från bioråvara, både i politiken och i företagens forsknings- och utvecklingsprojekt. Foto: Johan Ardefors

Henric Brage, Södra, framhöll att vi behöver köpa färre kläder om vi vill bidra till en hållbar framtid och öka återanvändning och återvinning av textil. Foto: Johan Ardefors

Magnus Wikström, BillerudKorsnäs, berättade om det spännande materialet Fibreform, ett töj- och formbart papper som ger nya möjligheter att utmana konventionella förpackningar. Foto: Johan Ardefors

Fordonsbränsle, textilier, skyskrapor och böjbara material. Under Bioekonomiskt Forum lyftes innovationer från skogen som delvis redan finns på marknaden och som spås en mycket god utveckling om näringsliv, politik och akademi kraftsamlar för en hållbar framtid.

Fordonsbränsle ur grot och lignin

Varför tar det sådan tid att få fram fordonsbränsle ur skogsråvaran? Ole Terland, chef för strategisk utveckling på SCA, besvarade frågan genom att peka på politiken och tekniken.

– Under ett antal år har vi haft höga politiska målsättningar om att förnya våra bränslen och inkluderat transportsektorn i detta. 2020-målen är snart 10 år gamla och de har vi inte uppfyllt, så nu glömmer vi bort dem och pratar om att vi ska ha fossilfria transporter 2045. Det går inte bara att sätta upp mål utan att skaffa rätt förutsättningar. Då kommer vi inte dit. Men skogen kan leverera och jag hoppas att vi tillsammans ser till att det kan bli så, sa Ole Terland och fortsatte:

– Nu finns det ett förslag ute om reduktionsplikt. Inga förslag är perfekta, men detta är tillräckligt bra. Låt oss se till att det blir verklighet, så att vi får långsiktiga spelregler. Då kommer de nödvändiga tekniska lösningarna att komma fram för vi har skogsråvara som kan ersätta mycket av de fossila bränslena.

Ole lyfte möjligheter att göra biobränsle och andra spännande kemikalier ur såväl groten som idag lämnas kvar i skogen som av ligninet, en restprodukt från massatillverkningen.

– I takt med att vi optimerar våra processer i massatillverkningen får vi energiöverskott som gör att vi kan använda lignin även till att ta fram mer kemikalier och fordonsbränsle.

Hållbara kläder i alla väder

Henric Brage, chef för process- och produktutveckling på Södra, talade sig varm för lika medvetna, hållbara val i klädaffären som vi gör i mataffären. Men idag är det svårt, som konsument får du leta länge innan du hittar kläder av till exempel skogsråvara.

– Marknaden för textil växer, drivet av en ökad befolkning och ökat välstånd. Idag dominerar syntetiska textilier tillverkade av olja, följt av bomull. Vedbaserade fiber som används bland annat för viskos och lyocell, är ännu en liten spelare men spås en hög tillväxt, sa Henric Brage.

Henric framhöll att vi inte endast behöver öka andelen hållbara textilier, utan även måste köpa färre kläder och öka återanvändning och återvinning av textil för att ekvationen ska gå ihop.

Töjbara förpackningar

Magnus Wikström, CTO på BillerudKorsnäs, talade om hur vi kan utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid.

– En prognos fram till 2030 visar att marknaden för förpackningsmaterial av skogsråvara kommer att växa, men tittar vi på förpackningsmarknaden i sin helhet så växer den snabbare. Slutsats – vi som bransch måste satsa mer annars tar mindre hållbara material som aluminium, plast och glas en större del av tillväxten, sa Magnus Wikström.

Hur attackera denna utmaning? BillerudKorsnäs väljer att satsa på tillväxtmarknaderna, fortsatt produktion i Sverige och mer innovation för hållbara lösningar. Magnus Wikström gav flera exempel på strategiska och smarta samarbeten där man kombinerar kraften hos stora bolag med entreprenörskapet i de små startup-bolagen. Han avslutade med att lyfta den gemensamma forskningssatsningen mellan branschen och akademin:

– Nu startar vi en ny forskningsverksamhet baserad på Wallenberg Wood Center för att förstå hur vi ska frilägga material från skogsråvara och sen sätta ihop dem igen på ett smartare sätt. Genom att separera materialen på nanonivå lär vi oss en massa om våra processer som gör att vi kommer kunna utveckla dem. Den här verksamheten kommer bli en plattform för samverkan, för kompetenshöjning inom både företag och akademi och en ökad attraktionskraft för vår bransch, sa Magnus Wikström.