Engagerat frukostseminarium i Europaparlamentet om förnybartdirektivet

Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S) var värd för seminariet som arrangerades av Skogsindustrierna och LRF.

I panelen deltog bland annat Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna.

Hur kan Europa på bästa sätt tillvarata potentialen av förnybar biomassa i sin energipolitik? Det var en av frågeställningarna i det frukostseminarium som hölls i Europaparlamentet torsdagen den 11 maj med anledning av de pågående förhandlingarna av förnybartdirektivet. Värd för seminariet var Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S) med Skogsindustrierna och LRF som arrangörer.

Förnybartdirektivet engagerar. Det var en fullsatt lokal med företrädare från många olika intressegrupper som torsdagen den 11 maj diskuterade förnybar energi under ledning av miljöutskottets huvudrapportör Bas Eickhout, som företräder De Gröna.

Efter mötet konstaterade Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna, att det finns en samsyn mellan miljörörelser och skogsindustrin på flera punkter:

– Även fossila restprodukter bör tas tillvara men det är inte en förnybar råvara. Därmed har de inte i detta direktiv att göra. Jag hörde också att miljödebattörer precis som vi tycker att man ska utgå från klimatnyttan och inte råvaran i direktivet. Begränsar vi det förnybara gynnar vi det fossila.

Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna, var en av talarna på seminariet. Hon framhöll bland annat vikten av tillväxt i bioekonomin.

– Om vi tillåter bioekonomin att växa, ökar vi samtidigt råvarutillgången till förnybar energi genom de restströmmar som uppstår. Det finns en symbios mellan träprodukter, pappersmassa, kemikalier och energi. Det är trädets toppar och grenar som normalt används till bioenergi, medan stammen går till timmer och pappersmassa.