Ökade kostnader efter klarlagd position om handel med utsläppsrätter

Nu är även medlemsstaterna i rådet klara med sin åsikt om hur lagstiftningen för handeln med utsläppsrätter ska utformas under fjärde handelsperioden 2021-2030, inom ramen för systemet EU ETS. Förhandlingarna uppges ha varit hårda och extra tid behövdes för att ett avslut överhuvudtaget skulle kunna nås.

Det var sommaren 2015 som EU-kommissionen lade fram förslag på reviderad lagstiftning för EU ETS avseende perioden 2021-2030. Förhandlingarna i EU-parlamentet och rådet har sedan dess varit intensiva. Nu har alltså parlamentet röstat och medlemsstaterna klarlagt sin position.

- Rådet vill från och med 2024 göra mycket stora annulleringar av utsläppsrätter med avsikt att driva upp priset per utsläppsrätt. Det innebär indirekt att även elpriset kommer att höjas. Eftersom vi är den industri i Sverige som förädlar mest el per år kommer de indirekta kostnadsökningarna troligen att bli avsevärda. Vi vill att Sverige börjar kompenserar vår och annan industri för dessa indirekta effekter, men tyvärr anger inte rådets position att det ska vara tvingande att kompensera, utan det är upp till medlemsstaten att bestämma, säger Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna.

- Även om det finns bra delar i rådets position innebär helheten dock att kostnaden kommer att öka för våra medlemmar. Det riskerar slå mot konkurrenskraften och vår förmåga att investera för att ytterligare sänka våra utsläpp, tillägger Anna Holmberg

Slutförhandling mellan EU-parlamentet och rådet kommer att starta inom kort och förväntas ta någon månad. Det innebär att lagstiftningsprocessen kan vara klar under våren efter nästan två års arbete.