Fortsatt investeringsboom i skogsindustrin

Rapport: Så går det för skogsindustrin

Foto: Björn Leijon

Idag släpper Skogsindustrierna sin marknadsekonomiska rapport ”Så går det för skogsindustrin”. Rapporten summerar de senaste fyra månaderna för branschen. För trävaror är marknaden stabil i Sverige och ”brexiteffekten” har hittills varit lindrigare än befarat. Inom massa- och pappersindustrin fortsätter investeringsboomen.

Efter en tillfällig skrämselhicka i samband med Storbritanniens folkomröstning har den globala finansiella och ekonomiska utvecklingen varit lugn de senaste månaderna. Tillväxten är fortsatt relativt svag och konjunkturbarometrarna pekar inte mot en påtaglig förändring i endera riktningen.

– Bästa gissningen är att världsekonomin fortsätter att hacka fram i låg till måttlig takt. Den svenska ekonomin fortsätter visserligen att växa snabbare än flertalet industriländer, men tecknen på inbromsning blir allt tydligare, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Det byggs mycket, inte minst i Sverige, vilket bidrar med stabilitet till marknaden för trävaror. Dessutom har "brexiteffekten" hittills varit lindrigare för sågverken än befarat. Trots det minskar produktionen av trävaror något i Sverige. De orosmoln som finns kommer främst från fortsatta problem för furuexporten på de viktiga marknaderna i Nordafrika och mellanöstern. Exporten hit minskar medan leveranserna till Ostasien, i synnerhet Kina, ökar mycket kraftigt.

Den svenska massaindustrin har en oförändrad produktion med en positiv utveckling för leveranserna. Globalt råder en stark efterfrågan på massa och leveranserna stiger för de svenska massaföretagen. På papperssidan fortsätter förpackningsmaterial sin starka utveckling medan tillverkningen av grafiskt papper minskar. Trenden är densamma globalt.

Investeringsboomen inom skogsindustrin fortsätter. I denna rapport redovisar vi siffrorna från SCB:s investeringsenkät från maj månad. Under 2015 och 2016 har skogsindustrin investerat för 28 miljarder kronor. För 2017 och 2018 har företagen hittills aviserat investeringar för 12 miljarder kronor.

Mats Kinnwall kommenterar