Välkommen till Skogsnäringsveckan 2015!

"Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi" är temat för årets Skogsnäringsvecka. Vi behöver tillsammans utforska hur skogen ytterligare kan bidra till det biobaserade samhället. Näringen har en unik möjlighet att förverkliga en biobaserad och hållbar ekonomi. Två avgörande faktorer är innovation och visioner. Bioekonomins utveckling är beroende av nytänkande och handlingskraft och här har branschen och politikerna en nyckelroll. Varmt välkommen att delta 13-16 april!

Se veckans program och anmäl dig på www.skogsnäringsveckan.se