Forskningsagendans dag 2023

Hur ser skogsindustrins framtida forskningsbehov ut?

– Välkommen till Forskningsagendans dag 2023

Skogsnäringen är en viktig del av lösningen på de stora samhällsutmaningarna och visar vägen mot ett cirkulärt biobaserat samhälle. Vilka är skogsnäringens viktigaste forsknings- och utvecklingsfrågor?

Under ett års tid har industri, akademi och institut gemensamt kartlagt utvecklingsområden som ska öka takten i omställningen från fossilt till förnybart, och där skogen och skogens produkter har en nyckelroll. Skogen är också en av nycklarna till Sveriges ekonomiska tillväxt, den skapar samhällsnytta och får hela landet att leva.

Den 12 januari presenterar vi Skogsnäringens nya forskningsagenda. Företagsledare och forskare berättar om en spännande utveckling. Dessutom får vi ta del av framtidsläget och forskningsmöjligheter från några av våra stora forskningsfinansiärer.

Från industrin medverkar bland andra Lotta Lyrå, vd Södra och Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna.

Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten, Johan Kuylenstierna, nytillträdd generaldirektör för Formas samt Anna Jöborn, vd för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra m.fl. ger oss finansiärernas bild av forskningsläget för omställning och hållbar utveckling.

Marie Johansson, och Claes Holmqvist, båda seniora forskare på RISE samt Magnus Thor, FoI-chef Skogforsk kommer tillsammans med Anders Brolin, Stora Enso samt Mikael Svensson, LSAB och fler industrirepresentanter guida oss genom Forskningsagendans prioriterade forsknings- och utvecklingsfrågor. 

Vi ser fram emot en dag om forskning och utveckling för hela den svenska skogsindustriella värdekejdan.

Läs mer om programmet och anmäl dig här.

Välkommen!

Torgny Persson
forsknings- och innovationsdirektör
Skogsindustrierna