Hur kan Sverige bli mer cirkulärt?

Välkommen till ett frukostsamtal kring skogens roll för den gröna omställningen.

Stina Sandell, hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen AB, Stefan Sjostrand, vd och koncernchef, SkiStar AB och Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna samtalar med Per Schlingmann som är moderator.

Välkommen att lyssna på LinkedIn.