Godsdagen 2022

Mälardalsrådets årliga Godsdag samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor för diskussioner om godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Programmet uppdateras löpande. Varmt välkommen med din anmälan.

Program

10.00 Välkomna!

  • Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet
  • Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm
  • Rami Yones, regional direktör Trafikverket Öst

Sjöfartens omställning och utvecklingen av gröna korridorer

  • Björn Garberg, nationell sjöfartssamordnare

Gränsöverskridande godstransporter

  • Linda Thulin, styrelseordförande godskorridoren Scanmed
  • Linus Eriksson, VD Øresundsbron

Näringslivets perspektiv på utvecklingen av hållbara godstransporter

  • Karolina Boholm, Skogsindustrierna m.fl

Aktuellt från Godstransportrådets grupper Modalt skifte och Elektrifiering

  • Christian Mineur, Trafikverket och Dino Keljalic, Region Örebro län
  • Ludvig Elgström, Trafikverket  och Felix Ek, BioDriv Öst

Uppföljning av Godsstrategin och kommande arbete med Systemanalys 2024

Godstransportrådet har etablerats av Trafikverket och Mälardalsrådet för att förverkliga En Bättre Sits Storregionala godsstrategi samt stödja genomförande av Trafikverkets Färdplan för arbetet med överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och till sjöfart.

Läs mer på Mälardalsrådets hemsida och anmäl dig här.