BioLyftet företagsutbildning – Dag 2

BioLyftet arrangerar i samverkan med IUC Väst, en utbildning för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Utbildningen omfattar två dagar som ger fördjupade kunskaper om biobaserade och återvunna material.

  • Vilka alternativa material finns?
  • Hur presterar de?

Under de två dagarna hålls också olika workshops. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna:

  • Var är vi idag?
  • Vart vill vi nå?
  • Vad vill våra kunder?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i?

Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att byta till ett hållbart material.

För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera personer och gärna med olika roller från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag är välkomna att delta. Här har alltså flera kollegor möjlighet att tillsammans att gå en hållbarhetsutbildning för att påbörja resan mot nya materialval.

Datum och tid: 12 oktober 2022, kl. 09.00 -16.00, samt 26 oktober 2022, kl. 09.00 - 15.15. 

Plats: Nova Mat & Möten, Trollhättan. 

Intresseanmälan: Vi behöver din intresseanmälan till kursen via formuläret här senast den 28 september. I god tid före utbildningen startar får du information om du fått plats på kursen.

Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt.