BioLyftet företagsutbildning

BioLyftet arrangerar i samverkan med SpeedUp Halland, en utbildning för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Utbildningen omfattar två dagar som ger fördjupade kunskaper om biobaserade och återvunna material.

  • Vilka alternativa material finns?
  • Hur presterar de?

Under de två dagarna hålls också olika workshops. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna:

  • Var är vi idag?
  • Vart vill vi nå?
  • Vad vill våra kunder?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i?

Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att byta till ett hållbart material.

För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera personer och gärna med olika roller från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag är välkomna att delta. Här har alltså flera kollegor möjlighet att tillsammans att gå en hållbarhetsutbildning för att påbörja resan mot nya materialval.

  • Datum och tid: 18 maj 2022, kl. 09.00 -16.00, samt 2 juni 2022, kl. 09.00 - 15.15. 
  • Plats: Laxbutiken, Heberg. 
  • Intresseanmälan: Vi behöver din intresseanmälan till kursen via formuläret i nedan länk senast den 4 maj. I god tid före utbildningen startar får du information om du fått plats på kursen.

Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt. Läs mer och anmäl dig här.

Frågor och mer information

Har du frågor om utbildningens innehåll kontakta projektledare Mattias Andersson, RISE, epost: mattias.andersson@ri.se, tfn: 076 147 63 71. 

Läs mer om utbildningssatsningen BioLyftet och tidigare kursdeltagares erfarenheter.

Speed Up Halland vill skapa förutsättningar för små- och medelstora företag i Halland att stärka sin innovationskraft inom cirkulära lösningar och hållbara material. Syftet med projektet är att öka takten på innovationsprocessen från idé till kommersialiserad produkt, samt att vägleda företag så att deras hållbara idéer kan skalas upp snabbare. Deltagande företag erbjuds praktiskt affärsstöd och prototyputveckling i testmiljöer. Speed Up Halland finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland och drivs av Coompanion Halland och The Loop Factory. Läs mer här.

BioLyftet är initierat av BioInnovation, ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Läs mer här.