Sirius Forum 2022

Tema: Mångfald och likabehandling

Varmt välkomna till Sirius Forum 2022 som går av stapeln den 2 februari och handlar om mångfald och likabehandling. Det är viktiga frågor för företagens konkurrenskraft och för jämställda, inkluderande arbetsplatser. Programmet har utarbetats av parterna gemensamt.

Målgruppen för Sirius Forum är nyckelpersoner i företag inom massa- och pappersindustrin, sågverk och skogsbruk. Vi vänder oss främst till dig som är arbetsledare eller arbetar fackligt men alla är självklart välkomna!

Säkra din plats och anmäl dig och dina kollegor redan nu!