Informationsmöte om aktuella utlysningar i BioInnovation

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder tillsammans med Vinnova in till ett digitalt informationsmöte om aktuella utlysningar.

Mötet består av två delar med fokus på två olika utlysningar. Det går bra att anmäla sig till båda delarna eller bara en av dem. Under mötet kommer vi berätta om utlysningarna och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Mötet är kostnadsfritt och genomförs via Teams. En länk till mötet skickas i samband med anmälan samt även någon dag före mötet. Notera att samma länk används för båda delarna av mötet.

Läs mer och anmäl dig