Välkommen till Bioekonomiriksdagen 2021 i Skåne!

Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.

Hur kan vi skapa affärsnytta genom att ställa om till ett cirkulärt och biobaserat samhälle?

På bioekonomiriksdagen får du bland annat höra Nils Hannerz, Forsknings- och innovationschef på IKEM och Anders Bendsen Spohr, Senior Partner på Novo Holdings prata om affärsnytta kopplat till biobaserade produkter. Vi ger dig också flera exempel på företag som går i bräschen för omställningen.

Välkommen till två inspirerande halvdagar om hur vi ställer om till en cirkulär och biobaserad ekonomi! Missa inte att anmäla dig!

7 december: Så når vi den fossilfria eran

  • Välkommen till år 2040 – det cirkulära och biobaserade samhället.
  • Hur är tillgången på biomassa?
  • Hur gör vi omställningen ekonomiskt lönsam?
  • Vad har vi att förhålla oss till på den politiska arenan?
  • Plattformar och testbäddar för omställningen.

8 december: Cirkulär och biobaserad ekonomi i praktiken

  • Affärsnytta genom omställning - från pilot till marknad
  • Värdeskapande processer genom innovation och teknik
  • Optimerade restströmmar
  • Från avfall till resurs inom livsmedelsindustrin

Två dagar, två steg framåt. Ta dem!

Bioekonomiriksdagen 2021 arrangeras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet, Bioinnovation, Skogsindustrierna och IKEM.