Välkommen till Bioekonomiriksdagen 2021 i Skåne!

Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.

Klimatförändringar till följd av fossila utsläpp är en av vår tids stora utmaningar. Att lyckas skapa tillväxt utan att utarma jordens resurser blir helt avgörande för att vi ska nå en hållbar produktion och konsumtion i framtiden.

Det handlar om att gå från en fossilbaserad ekonomi till en cirkulär biobaserad och att koppla ihop hållbarhet med konkurrenskraft.

Du som vill vara med och ta viktiga steg framåt, gör det bäst genom att anmäla dig till Bioekonomiriksdagen 2021 digitalt den 7-8 december 2021.

På Bioekonomiriksdagen kan du inspireras av exempel på hur man lyckas ställa om till en mer hållbar produktion, nya tekniska lösningar och nya affärsmodeller. Du får ta del av politiska frågor, den senaste forskningen och diskutera hur vi bäst kan ta viktiga steg framåt. Hur kan vi bättre nyttja förnybara råvaror för livsmedel, material och samhällsbyggande? Hur kan vi se restprodukter som en resurs i nya värdekedjor?

En övergång till cirkulär bioekonomi innebär både en vinst för samhället och klimatet samt skapar nya affärsmöjligheter för entreprenörer och företagare.

Du själv, klimatet och alla i vårt samhälle tjänar på att du besöker Bioekonomiriksdagen.

Två dagar, två steg framåt. Ta dem!

Bioekonomiriksdagen 2021 arrangeras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet, Bioinnovation, Skogsindustrierna och IKEM.

Kontakt

Susanna Winblad
Miljöstrateg, Region Skåne
Susanna.Winblad@skane.se

 

Läs mer här och anmäl ditt intresse här