Trafikverket: Vårt värdefulla vägnät

För att skapa dialog kring vägarnas tillstånd och betydelse i södra Sverige bjuder Trafikverket in till ett digitalt event. Vi samtalar med transportnäringen om hur vi tillsammans skapar ett effektivt och hållbart transportsystem.

Flest lastbilstransporter utförs idag i södra Sverige, främst på de större stråken. Många tunga transporter körs också på det mindre vägnätet, inte minst i Småland, där skogstransporter utgör en stor del. Väl fungerande vägar är avgörande för tillgängligheten. Slitaget på vägarna ökar då fler fordon och tyngre transporter trafikerar våra vägar, vilket kräver ett ökat underhåll.
 
För att skapa en god regional dialog kring vägarnas tillstånd och betydelse i södra Sverige bjuder Trafikverket in till ett digitalt event där vi samtalar med transportnäringen hur vi tillsammans skapar ett effektivt och hållbart transportsystem. Vi sätter lite extra fokus på Småland och de förutsättningar som bland annat berör skogsnäringen. Medverkande är bland annat Karolina Boholm, Transportdirektör på Skogsindustrierna.

Eventet vänder sig till dig som är godstransportör eller godstransportköpare, men också till dig som samhällsaktör inom kommun och region, som arbetar med infrastruktur-, gods- och hållbarhetsfrågor.

Känn dig varmt välkommen!

När: Onsdagen den 10 november 2021, klockan 10.00–12.00
 
Plats: Direktsänt via webb, via Trafikverkets Youtube-kanal.

Läs mer och anmäl dig