Sändning: Mer gods på järnvägen – lärdomar om överflyttning i samband med stormen Gudrun

Den 30/11 arrangerade Skogsindustrierna ett seminarium om överflyttning av gods på järnvägen och vad vi kan lära av historiska erfarenheter efter stormen Gudrun. Evenemanget följdes av 160 personer via länk och 25 personer på plats i Näringslivets Hus. Här kan du ta del av hela seminariet och ladda ner presentationerna.

Överflyttning av gods till järnväg är en aktuell politisk prioritering för att minska utsläppen och minimera trängsel på vägarna. Samtidigt är överflyttningen svår att genomföra i praktiken - så vad kan vi lära oss av tidigare framgångar? 

Historiskt är det bara skogsindustrin som lyckats flytta över stora mängder gods från lastbil till järnväg. Det skedde i samband med stormen Gudrun, då stora mängder rundvirke började flyttades över till järnväg. Dessa volymer har stått sig över tid och nyckeln har varit terminaler och effektiv omlastning. VTI berättar om den rapport som de håller på att slutföra om järnvägen, överflyttning och stormen Gudrun.  Vad kan vi lära oss av tidigare erfarenheter i samband med stormen Gudrun? Vad var det som gjorde det möjligt att flytta över stora mängder gods till järnvägen? Hur kan vi applicera detta på dagens situation med godstransporter? Under seminariet och i det avslutande panelsamtalet försöker vi svara på dessa frågor.

VTI har sammanställt historiskt arkivmaterial om stormen Gudrun med fokus på järnvägen och samtidigt tittat på statistiken för att se vad som hände. Slutsatserna sammanfattas i ett utkast till rapport som vi nu bjuder in dig att kommentera. Eftersom stormen var för 16 års sedan vill vi se till att inte missa någon viktig fakta. Vilka borde intervjuas? Vilken underlagsrapport borde inkluderas i materialet? Skicka synpunkter till Inge Vierth på VTI: inge.vierth@vti.se