Sändning: Granbarkborrar i Sverige och Centraleuropa

Projektet Stoppa Borrarna och Skogsindustrierna välkomnar dig till en eftermiddag med föredrag och diskussioner om granbarkborrar, skogsbruk och skogsindustri.Du väljer själv om du vill vara med på plats (begränsat antal platser), eller via länk.

Vi får en överblick över skadorna i Centraleuropa och Sverige samt vad de betyder för svenskt skogsbruk och skogsindustri. Vi avslutar med ett panelsamtal med representanter från skogssektorn.

Program

13.00 Välkommen och inledning
Linda Eriksson, skogsdirektör, Skogsindustrierna

Projektet Stoppa Borrarna om situationen i Sverige
Kerstin Ström, projektledare

Central European Beetle & Windstorm timber disaster report 
Rocky Goodnow, Forest Economic Advisors

Nuläge och potentiell utveckling för industri & marknad
Christian Nielsen, marknadsanalytiker, Skogsindustrierna

14.20 kaffepaus

14.50 Situationen i skogen Sverige vs kontinenten
Göran​ Örlander, senior rådgivare skogsskötsel

Panelsamtal
Representanter från skogsnäringen och myndigheter, bl.a. Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen och  Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik, Mellanskog 

15.30 slut för dagen - mingel för de som deltar på plats

Läs mer och anmäl dig här