AIs möjligheter inom skogsbruket

Alla pratar om Artificiell Intelligens (AI), så även inom skogsbruket. Med AI kan komplexa beslut och avancerat utförande underlättas längs skogens hela värdekedja. Skogsdebatten idag färgas av olika syn på hur skogens olika nyttor bäst optimeras. För att snabbt dra nytta av AIs möjligheter i skogen behöver vi fokusera. Vad kan AI bidra med i processen från frö till industri och var finns det störst potential?

Digitalisering och AI i skogen innebär stora möjligheter, men innebär utmaningar i val av arbetsmetoder och val av användningsområden. Komplexiteten är stor och med oförsiktig ansats kan vi nå felaktiga slutsatser. 

Vi är duktiga på skogsbruk och digitalisering i Sverige, och det gör att möjligheten för innovation med hjälp av AI är stor, men det kräver nya sätt att tänka och nya samarbeten. Bildanalyser och kartor ger utmärkta underlag för beslut, men möjligheterna med maskininlärning är så mycket större. AI kan ge bättre styrning och ökad effektivisering, möjlighet till automatiserade fordon, nya produkter och affärsmodeller som kan vara intressanta.

I dagens skogsdebatt är det är viktigt att beskriva vad och hur skogen brukas och vilka effekter brukandet har. Med ökad precision inom skogsbruket kan skogens värden öka inom alla användningsområden.

Vi vet allt mer om den råvara som levereras till industrin. Det ökar potentialen att effektivisera och utveckla. Med detta seminarium vill vi ge en överblick av vad AI kan bidra med inom skogsbruket, från frö till industri, och visa var den största potentialen finns inom såväl produktion som hållbarhet.

Medverkar gör bland andra Jonny Holmström, Umeå universitet, Lisa Nilsson, Holmen Skog, Johan Ekenstedt, Sveaskog och Maria Nordström, SkogForsk. Sverker Danielsson, Skogsindustrierna är moderator.

Läs mer och anmäl dig här