Triple Fs höstkonferens

Välkommen till Triple Fs höstkonferens! Konferensen är en kombinerad resultatkonferens och årsmöte där vi ser fram emot att bjuda in inspirerande talare, att presentera året som gått och en plan för året som komma skall - samt några godbitar från projekten som pågår.

Programmets höstkonferens och årsmöte kommer i år att hållas den 5 oktober. Eventet kommer att genomföras digitalt. 

Agenda kommer att uppdateras kontinuerligt men ser preliminärt ut såhär:

09.00-09.05 Välkomna & introduktion

09.05-10.20 Fossilfria timmertransporter - tekniköversikt och alternativ

09.05-09.25 SEIs + Skogforsks projekt - Olle Olsson, SEI 

09.25-09.45 Projektet H2Timmer - Anders Lundblad, RISE

09.45-09.55 Olle och Anders svarar på frågor

09.55-10.20 Diskussion med intressenter: Anders Järlesjö (Sveaskog), Roland Kvist (Volvo Construction Engineering), Björn Gidlund (Einride) och Anna Ahlgren (Billerud Korsnäs) modereras av Karolina Boholm (Skogsindustrierna).

10.20-11.35 Resultat från Triple F-projekt

  •     Laddinfra för elektrifierad distribution av dagligvaror - behov och     systemförslag, TFK
  •     REFOG - Resilienta fossilfria godstransportsystem, RISE
  •     El-logik, RISE
  •     Förändra E-handelns förpackningsstrategi, dvs gå från standard- till kundanpassade förpackningar, Optibinary
  •     Policy Instruments for Fossil Free Freight, Johanna Takman (VTI).

11.35-11.45 Paus

11.45-12.15 Keynote speaker

12.15 Slut på resultatkonferens

12.15-12.30 Årsmöte

Till anmälan