Seminarieserien Resurssmart industri

Del 1

Den 28 oktober är det dags för del fyra i seminarieserien Resurssmart industri. Värd är Processum och seminariet kommer att handla om hur Sverige blir världens starkaste innovationsmiljö inom bioekonomi 2030 med speciellt fokus på framtidens innovationsmiljöer för resurssmart industri.

Om seminarieserien

Seminarieserien ”Resurssmart industri” är ett samarrangemang mellan det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries ClusterPaper ProvinceLubircKlimatledande processindustri och Processum med syftet att främja en cirkulär och biobaserad ekonomi. 


Läs mer och anmäl dig