Industrirådet kallar till Industridag + 2021

Frukost med reflektioner från gårdagen

För den som vill fortsätter dagen med möjligheter till möten med företag, region, akademi – program och format för detta återkommer vi till!