Gods på sjövägen – vad händer?

Foto: Skogsindustrierna/Regeringen Karolina Boholm och Tomas Eneroth

Trafikverket anordnar en konferens för att stämma av hur det går med överflyttning av gods till sjöfart och med regeringsuppdraget.

På konferensen kommer vi att få lyssna på sjöfartsaktörer, och infrastrukturminister Tomas Eneroth pratar om regeringens prioriteringar för gods, och då särskilt sjöfart. Lena Erixon, generaldirektör vid Trafikverket, kommer också att ge sin syn på uppdraget och sjöfartens möjligheter.

Skogsindustriernas Karolina Boholm (se bild ovan) deltar i en paneldiskussion om godstransportstrategin. Moderator är Åsa Tysklind, kanslichef för Nationella Godstransportrådet.

Läs mer: https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Evenemang/gods-pa-sjovagen--vad-hander/