Biolyftet Inspirationsseminarium

Ett seminarium för företag som vill öka användandet av biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material.

Välkommen till ett digitalt seminarium som bjuder på inspiration och information med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området samt information om utbildningen BioLyftets innehåll och kommande aktiviteter.

Datum: 8 september 2021 

Klockan: 09:00 - 10:00 med tid för frågor efteråt.

Seminariet leds av Erik Perzon, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Om BioLyftet

BioLyftet är en tvådagars utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade, återvunna och återvinningsbara material. Föreläsningar varvas med coachning från flera kursledare. Målet är att företag efter genomgången utbildning har tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Under seminariet får du mer information om utbildningen.

Initiativet till BioLyftet kommer från BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. Utbildningen projektleds av RISE.  

Läs mer om Biolyftet och ta del av tidigare kursdeltagares erfarenheter här: https://www.bioinnovation.se/projekt/biolyftet/

Deltagande i Biolyftets utbildningar och seminarier är kostnadsfritt. 

8 september, Inspirationsseminarium med information om BioLyftet
Läs mer och anmäl dig här!