Industrirådet kallar till Industridag 2021 Del 4

Innovativ sektor - det offentliga ledarskap

Sverige som Innovationsstormakt - ett land som leder den internationella hållbarhetsomställningen och exporterar lösningar på globala problem. Det är temat för Industridagen 2021 som är uppdelad i fem digitala evenemang.

Ett Sverige som exporterar lösningar på globala problem, ett land dit blickarna vänds för att ta del av de senaste innovationerna. Det är många pusselbitar som ska vara på plats för att lyckas - i vårt tredje nedslag under den här Industridagsresan dyker vi ner i offentlig sektor och deras roll för att nå målet. Det finns goda regionala exempel där industriföretag, utbildningssystemet och den regionala utvecklingsplaneringen är tätt sammanlänkade, vilka är framgångsfaktorerna för det? Och nu när vi ska vi accelerera - hur får vi det att ske systematiskt och med spridning över hela Sverige - vilket ledarskap kan offentliga sektor ta? Vilken roll kan de ta för att i de upphandlingar som görs skapa plattform för innovation? 

I samtalet den 27 augusti deltar Peter Larsson - regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i norr, Lotta Ljungqvist- CEO Testa Center, Cytiva, Ulf Savbäck Tillväxtverket - Enhetschef Kompetensförsörjning och digitalisering, Anders Carlberg Västra Götalandsregionen - chef för forskning, utveckling och utbildning. 

Sen vänder vi blicken mot alla er som medverkar och ber om inspel – Industridagen 2021 är en utvecklingsresa där vi gemensamt skapar ramen för Sveriges väg till innovationsstormakt.

Om du inte redan har anmält dig - gör det här.