Skogens dag i riksdagen

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna, Peter Helander, riksdagsledamot, Centern. Maria Gardfjell, riksdagsledamot, Miljöpartiet, Isak From, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, medverkar på Skogens dag i riksdagen tillsammans med befattningshavare i skogssektorn. 

Skogens dag i Sveriges riksdag arrangerades första gången 2016. Skogens dag i riksdagen är ett möte mellan politiker, skogsägare och skogens organisationer och företag.

Skogens dag i riksdagen arrangeras av Kristdemokraterna och Föreningen Skogen. Årets arrangemang sker digitalt – och du kan vara med oavsett var du bor!

Programmet för Skogens dag i riksdagen tar sin utgångspunkt i remissvaren till Skogsutredningen. Vi har därför i år med oss både riksdagsledamöter och representanter från sektorn.  

Årets panel:
Magnus Oscarsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Peter Helander, riksdagsledamot, Centern 
Maria Gardfjell, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Isak From, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen 
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna 
Paul Christensson, ordförande, LRF Skogsägarna
Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen

Anmäl dig här