SEB Talks: Är skogen Sveriges största innovationsmaskin?

Skogsindustrin är viktig för samhället i Sverige och skogen har ytterligare potential. Hur kan vi använda skogen i framtiden och vilka är de tydligaste trenderna? I SEB Talks den 19 maj tar vi det långa perspektivet och frågar forskare och skogsnäringen hur de ser på skogen som en innovationsmaskin för framtiden. 

I vår sändning diskuterar vi hur skogens potential kan tillvaratas och utmaningarna kring det. Vad kommer att leda den svenska forskningen inom skogen till den absoluta världstoppen? Inom vilka områden ser vi nya innovationer för skogen? Hur ser framtidens material och produkter ut?    

Våra gäster i studion är bland annat Eva Malmström, centrumföreståndare på Wallenberg Wood Science Center (WWSC), Viveka Beckeman, VD för skogsindustrierna, Mikael Hannus, ordförande i Treesearch  och Joakim Larsson, segmentsansvarig för Gröna näringar inom SEB.

Moderator är SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

Länk till anmälan https://seb.evitbe.com/talks19maj