Biolyftet Utbildning

11 maj samt 25 maj

BioLyftet arrangerar i samverkan med IKEM två utbildningsdagar digitalt för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av mer hållbara material.

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och BioLyftet är en utbildning som riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Datum och intresseanmälan

Kursdagar: 11 maj, kl. 09.00-16.00, samt 25 maj 2021, kl. 09.00-15.15. Gör intresseanmälan till kursen senast den 4 maj. I god tid före utbildningen startar får du information om du fått plats på kursen. Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt. Anmäl dig här.

Frågor?

Kontakta Philip Gillgard philip.gillgard@ri.se Telefon: +46 (0)76-147 63 36