Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och petroleumindustri

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten raffinaderikapacitet, Sveriges största kemiindustrikluster, och ledande skogsindustrier. Dessa industrier producerar bland annat. drivmedel, plaster, färger, limmer, och specialkemikalier som används nationellt såväl som globalt.

Skogens råvaror och andra bioråvaror används för produkter såsom byggmaterial, drivmedel, massa och papper. Genom att hitta synergier mellan dessa industrisektorer kan vi ställa om till en mer hållbar industri – för hela Sverige.

För att lyckas behöver skogliga restströmmar samsas med andra utvecklingsfrågor med tillhörande råvaruströmmar och tekniker såsom plaståtervinning, industriell elektrifiering, användningen av vätgas, CCS och CCU. Detta seminarium sätter fokus på hur primärt skogliga restströmmar passar in i ett sådan framtida system, och vad som krävs för att forma det.

Det här är det andra seminariet i seminarieserien ”Resurssmart industri”. Seminariet presenteras av det 10-åriga samverkansinitiativet Klimatledande Processindustri vars vision är att skapa en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Initiativet drivs inom det Västsvenska Kemi- och Materialklustret av Johanneberg Science Park i Göteborg i samarbete med RISE, samt med stöd från Vinnova, Västra Götalandsregionen och klustrets medlemmar.

Mer info och länk för anmälan här.