Skogsstyrelsen: Workshop Infrastruktur

Workshop för beslutsfattare med ansvar för infrastrukturfrågor i skogsbruket. Avsikten är att formulera en branschgemensam målbild för nybyggnation och underhåll av skogsbilvägar, samt ta fram en strategi för att stärka branschens och medarbetarnas kunskap om vägar och dess förvaltning.

Workshopen arrangeras av Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk samt Skogsindustrierna.

Länk till anmälan, senast 14 april.