Forskningsagendans dag 2021

Så bidrar skogsindustrins forskning till Sveriges konkurrenskraft!

Under dagen sätter vi fokus på den skogliga och skogsindustriella forskningens möjligheter att kraftfullt bidra till Sveriges omstart. Den utvecklingspotential som forskningen möjliggör och hur den relaterar till konkurrenskraft, marknad och digitalisering kommer att bli avgörande. Välkommen!