EU klimatneutralt 2050 – hur kan svensk bioenergi bidra?

Digitalt panelsamtal den 29 januari

Hur ser vägen ut mot en koldioxidneutral ekonomi i EU? Hur kan Sverige bidra till att utveckla EU:s politik för förnybar energi, och vilken roll kan skogsbaserad bioenergi spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle?

Välkommen till ett digitalt panelsamtal där vi diskuterar dessa frågor med Europaparlamentariker samt företrädare för svenska industribranscher och andra intressen.

Medverkande:
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP)
Emma Wiesner, tillträdande Europaparlamentariker (C)
Karin Nikavar, Senior Regulatory Advisor Heat, Vattenfall
Anders Edling Hultgren, General Manager Biorefinery, SCA
Otto Bruun, sakkunnig bioekonomi Naturskyddsföreningen
Mårten Larsson, Skogsindustrierna

M.fl.

Arrangörer: Europaparlamentets kontor i Sverige och Skogsindustrierna

Plats: Europaparlamentets Youtubesida

Mer info på Europaparlamentets hemsida.