Mistra Digital Forest

Dagen kommer att innehålla presentationer och diskussioner kring resultat från programmet.

En del av konferensen kommer att handla om arbetet med skoglig fjärranalys som bedrivs inom programmet och i anslutning till andra initiativ.

Läs mer om programkonfernsen här.