Sirius Forum

Ta chansen att delta på Sirius Forum 2020! Vi följer upp förra årets succé Hjärnkoll på arbetsmiljön med ett högaktuellt tema – Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Målgruppen är nyckelpersoner i företag inom massa- och pappersindustrin, sågverk och skogsbruk. Vi vänder oss till dig som har en ledande ställning i företaget eller i fackliga organisationer.

Sirius Forum kommer att hållas i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm. Intresset har varit stort de senaste åren, så anmäl dig snarast möjligt om du vill vara säker på en plats.

Anmäl dig här.

Se dagens program här.