International Conference on Forests for Biodiversity and Climate

Den 4-5 mars arrangerar EU-kommissionen “Forests for Biodiversity and Climate Conference” i Bryssel, där bland annat Skogsindustriernas VD Carina Håkansson ska delta i en programpunkt dag två.