Automation & innovation i digitaliseringen av skogsbruket

Mistra Digital Forest programkonferens på temat automation och innovation i digitaliseringen av skogsbruket.

Konferensen äger rum den 4 december kl. 09:00 - 16:00 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm. Den inledande delen av programmet hålls på engelska. Eftermiddagen kommer ägnas åt programspecifika forskningsresultat och hålls på svenska.

Arrangemanget är kostnadsfritt och riktar sig till dig med intresse för digitala lösningar i en hållbar

och effektiv skoglig bioekonomi. Om du inte redan har anmält dig, gör det via länken nedan. 

Anmälan är nu stängd.

Konferensen kommer även att sändas live på www.mistradigitalforest.se

Program


09:00

 • Introduktion och välkomsthälsning
  Sverker Danielsson, Programchef, Mistra Digital Forest
 • Digital transformation of Europe's forest-based sector: challenges and opportunities for the sustainable bioeconomy
  Uwe Kies, General Secretary, Innovawood

 • Digitalization vision in the forestry sector – focus wood supply
  Tapio Räsänen, Metsäteho

 • Digitalization in the Swedish forest industry
  Lisa Nilsson, Holmen skog

11:30 - Lunch

12:30 - Aktuellt från Mistra Digital Forest

 • Tillväxt från laserdata - statusrapport
  Jörgen Wallerman, SLU

 • Nästa generations planeringssystem - behov och möjligheter
  Karin Öhman, SLU

 • Skoglig forskning i Sverige och Kanada
  Erik Willén, Skogforsk
 • LCA-metoder - vägval framåt
  John Munthe, IVL

14:10 - Fika

 • Hållbarhetsindikatorer - vägval framåt
  John Munthe, IVL
 • Digitalisering i den skogliga värdekedjan
  Jonny Holmström, SCDI

15:30 - Möjlighet till diskussion i de respektive arbetspaketen