Sodahuskonferensen 2019

Sodahuskonferensen har fokus på kemisk återvinning inom massaindustrin.

Målet är att konferensprogrammet ska spegla rörelsen och teknikutvecklingen som finns i branschen, men även fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte vad gäller drift, process- och energifrågor för framförallt sodapannor och indunstningsanläggningar. Årets program kommer bland annat att innehålla flera inslag om indunstning.

Från Skogsindustrierna deltar miljödirektör Helena Sjögren.

Mer information om Sodahuskonferensen 2019