How to make the green deal a great deal for transport?

Eftersom transporter står för en fjärdedel av EU:s totala utsläpp av växthusgaser så spelar transportsektorn en avgörande roll för att säkerställa en övergång till ett klimatneutralt EU.

För att diskutera dessa frågor bjuder Transportföretagen in till seminarium i Europaparlamentet, mötesrummet JAN 6Q1, den 12 november mellan 12.30 och 14.00.

Bland talarna vid seminariet deltar Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Anmäl dig här (extern länk)

 

Hela programmet

  • Mårten Sjölin, Chair, Sustainable Logistics Institute, CLECAT
  • Claire Depré, Head of section Sustainable & Intelligent transport, DG MOVE, European Commission
  • Karolina Boholm, Director, Head of Transport Policy, Swedish Forest Industries Federation (Skogsindustrierna)
  • Jacek Krawczyk, President, Employers' Group, European Economic and Social Committee, EESC
  • Tina Thorsell, Director Policy & Communication, Transportföretagen

MEP Jörgen Warborn (EPP) är värd och moderator under seminariet.

Anmäl dig senast 27 oktober. Begränsat antal platser.