FTP Conference 2019

Lansering av europeiska skogssektorns "Strategiska forsknings- och innovationsagendan 2030."

Denna endagskonferens, instiftad av det finska EU-ordförandeskapet, kommer att samla beslutsfattare, forskare och den europeiska skogsbaserade sektorn för att diskutera utmaningar och prioriteringar kopplat till Horizon Europe och lansera "Strategisk forskning och innovation Agenda 2030" (SIRA 2030).

 

Registrera dig här