Bioekonomiriksdagen 2019

Foto: Lily

Klimatomställningen ställer krav på nya, biobaserade innovationer. Den här konferensen vänder sig till dig som vill använda sig av och/eller utveckla biobaserade produkter och material och till dig som vill få reda på det senaste inom biobaserad utveckling.

Företag/organisationer som kommer presentera och delta är bland andra: Volvo Lastvagnar, Preem, Marine Feed, Nouryon, Fossilfria förskolan Hoppet, Fossilfritt Sverige, Träbyggnadskansliet, Folkhem, Perstorp, Renova, Södra, Sekab, Västra Götalandsregionen, Chalmers, Rise, mfl. Dessutom kommer miljö- och jordbruksutskottets ordförande Kristina Yngwe (C), Civilutskottets ordförande Emma Hult (MP) och många fler politiker!

Bland annat berör konferensen:

  • Vilka biobaserade produkter och material finns på marknaden?
  • Hur skapar vi gröna, biobaserade innovationer?
  • Hur används biomassa idag och hur skapar vi ett hållbart skogsbruk som kan bidra till klimatomställningen?
  • Hur skapar vi hållbara affärer av havets resurser?
  • Hur använder vi återvunna och biobaserade råvaror och material i fordon- och drivmedelbranschen?

Modererar konferensen gör den eminenta påverkansexperten Matilda Westerman.

 

Program

23 Oktober:

 

Hur används biomassa globalt och vad får det för konsekvenser?

Ulrika Palme, Biolog och Universitetslektor Miljösystemanalys, Chalmers.


Hur utveckar vi biobaserade innovationer - och var finns kapitalet?

- Maria Grahn, forskare på Chalmers, om implementering av ny teknik.
- Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, om hur man gör affär av en idé.
- Sofia Ström, affärsutvecklare GU Ventures med fokus på hållbarhet.
- Filip Kjellgren, om vikten av test- och demoprojekt, Vinnova.
- Mats Bergh, VD, Johanneberg Science Park.

Urval av sessionsdeltagare:

- Emma Hult, ordförande i riksdagens civilutskott, Miljöpartiet
- Kristina Yngwe, Centerpartiet, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
- Magnus Nydén, Global Chief Scientist, Nouryon
- Ylwa Alwarsdotter, Affärsutvecklingschef SEKAB
- Petter Holland, VD Preem Sverige
- Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet
- Henrik Brodin, strategisk affärsutvecklare, Södra
- Sandra Frank, Folkhem

 

24 Oktober:

 

Svensk bioekonomistrategi – hur kan en hållbar bioekonomi bidra till klimatomställningen? Hur kan Västra Götalandsregionen bidra?

- Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna om behovet av ny utredning om svensk bioekonomistrategi
- Maria Hollander, VD, Paper Province – om den europeiska bioekonomistrategin
- Bo Karlsson, Chef skogsträdsförädling Skogforsk
- Caroline Löfgren, från Klimatledande Processindustri om biobaserade lösningar och Klimatledande Processindustri, en unik satsning i Västra Götaland.
- Helena Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
- Rickard Nordin, Klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet

Hur argumenterar vi för förändring?

- Pontus Christoffersen, retorikexpert, Snacka snyggt.