Virkesforum 2019

Årets teman är råvarutillgång, energi och investeringar samt en utblick på Centraleuropa och granbarkborrar. Dessutom får du en god blandning av aktuella skogliga frågor.

Tid:11 september, kl 9.30-16.30 Kaffe serveras från 08.30.
Dagen avslutas med ett mingel
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Deltagaravgift: 2 950 kr plus moms

 Anmäl dig till arrangemanget här.

Program

Industrisalen, Näringslivets Hus

09.30-16.00 med efterföljande mingel

Tema råvarutillgång

 • Skogsindustrins råvarubehov - Henrik Sjölund, Holmen
 • Behov av biomassa i andra sektorer - TBD
 • Hur ökar vi fotosyntesen? - Rolf Björheden, Skogforsk
 • Vad säger politikerna? - Isak From, Socialdemokraterna Maria Gardfjell, Miljöpartiet Kristina Yngwe, Centerpartiet John Widegren, Moderaterna

Kaffe

Tema Tyskland/Centraleuropa

 • Granbarkborrar i Centraleuropa - Tomáš Hlásny, Czech University of Life Sciences
 • Effekter på virkesmarknaden - Christian Skilich, Mondi
 • Skogsindustrins utveckling i Tyskland - Carsten Doehring, Deutsche Säge- und Holzindustrie

Lunch

Tema Energi

 • Pellets, energi, skog & bioprocesser - Jaano Haidla, Granuul Invest
 • Preem och biodrivmedel - Sören Eriksson, Preem
 • Kommer biodrivmedel från skogen flyga? - Henrik Brodin, Södra
 • Förnybarhetsdirektivet – vad innebär det? Karin Tormalm, Skogsindustrierna

Kaffe

Tema investeringar och strukturomvandling

 • Framtiden efter Bergvik - Anders Grånäs, Dalarnas försäkringsbolag
 • CRK Forest - Rickard Lehmann, CRK Forest
 • Metsäs investeringar i Finland - Juha Mäntylä, Metsä

Mingel