Virkesforum 2019

Årets teman är råvarutillgång, energi och investeringar samt en utblick på Centraleuropa och granbarkborrar. Dessutom får du en god blandning av aktuella skogliga frågor.

Tid: 11 september, kl 9.30-16.30. Kaffe serveras från 08.30.
Dagen avslutas med ett mingel
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Deltagaravgift: 2 950 kr plus moms

Ta del av programmet och anmäl dig här.