Seminarium: EU och skogen – effekter för svensk skogsnäring

Skogsindustriernas Anna Holmberg är moderator på KSLAs seminarium om EU och svensk skogsnäring.

Läs mer och anmälan senast 2 maj

Skogsnäringen är viktig för Sverige och EU-besluten har stor betydelse för den svenska skogsnäringen. Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9–12 %.

Syftet med detta seminarium är att uppmärksamma EU-beslutens stora betydelse för den svenska skogsnäringen. Det gör vi genom att inventera vad som hände under den senaste mandatperioden och genom att diskutera vilka frågor som förväntas komma upp under nästa period.

Program

Moderatorer: Emma Berglund, KSLA:s internationella utskott, och Anna Holmberg, Skogsindustrierna

 • 10.00 Välkomna: Kerstin Niblaeus, ordförande, KSLA:s internationella utskott

 • 10.05 Introduktion till seminariet

 • 10.15 Viktiga lagstiftningspaket den gångna mandatperioden
  EU:s Energi- och klimatpolitik – Ren energi för alla, Pierre Schellekens, Deputy Head of Cabinet, DG Clima
  Cirkulär ekonomi, Anders Wijkman, ordförande Circular Sweden, ordförande Climate-KIC

 • 10.55 Den gångna mandatperioden – inom vilka områden nådde Sverige framgång? Vilka var framgångsrecepten? Vad gick mindre bra?

  Diskussion med Europaparlamentariker.
  Jakop Dalunde, Miljöpartiet
  Fredrick Federley, Centerpartiet
  Christofer Fjellner, Moderaterna
  Jytte Guteland, Socialdemokraterna

 • 12.00 Lunchmingel

 • 13.00 Kristallkulan. Vilka utmaningar och möjligheter står EU inför? Vilka frågor får betydelse för skogsnäringen under nästa mandatperiod?

  Diskussion med kandidater till Europaparlamentet
  Erik Bergkvist, Socialdemokraterna
  Emma Wiesner, Centerpartiet
  Jessica Polfjärd, Moderaterna

 • 13.50 Summering

 • 14.00 Kaffe