Forum för bioekonomi under Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan 2019 äger rum 8-12 april och Forum för Bioekonomi arrangeras onsdag 10 april.

Anmäl dig till Forum för Bioekonomi

Program

 • 08.30 REGISTRERING OCH NÄTVERKSFRUKOST
  Ta chansen att mingla med andra deltagare. Kom när du vill, vi öppnar 08:30.

 • 10.00 PROGRAMSTART FRÅN SCENEN
  Tema 1: Hur påverkas svenska skogsnäringen av EU-valets resultat?
  Svenska toppkandidater till europaparlamentet och personer från näringsliv talar om nuläge, kommande processer och satsningar för framtiden.

 • Författarsamtal med Jens Liljestrand
  Samtal kring Augustprisnominerade 'Mannen i skogen En biografi över Vilhelm Moberg' som utkom under 2018.

 • Prisutdelning av H.M. Kung Carl XVI Gustaf
  Greve Carl Bernadottes skogspris går till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige. Sundbladsfondens kompetensutvecklingspris på 500 000 kronor ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom massa- och pappersindustrin.

 • 12.00 LUNCH

 • 13.00 PROGRAMSTART FRÅN SCEN
  Tema 2: Hur ska skogsnäringen möta den stora efterfrågan på bioekonomiprodukter?
  Skogsnäringens betydelse för hållbar utveckling och den framtida energiförsörjningen i Sverige.
  Keynote: Markku Rummukainen talar om insatser för att begränsa temperaturhöjningen.

 • 14.30 EFTERMIDDAGSFIKA
  Tema 3: På spaning efter det förnybara som grytt
  Tankeväckande framtidspaningar när vi nu ska ställa om från fossilt till förnybart med Gunnar Wetterberg, Lovisa Madås, Göran Everdahl och Armita Golkar.

 • 16.30 MINGEL I DIREKT ANSLUTNING TILL AVSLUTAT PROGRAM

Programmet uppdateras löpande och tider kan komma att ändras.