Forum för bioekonomi under Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan 2019 äger rum 8-12 april och Forum för Bioekonomi arrangeras onsdag 10 april.

Mer information om dagen och anmälan till Forum för Bioekonomi kommer senare.