Forum för 74 ton

Välkommen till Forum för 74 ton 2019! Från 2018 blev det lagligt att köra 74 tons lastbilar på ett begränsat vägnät. Hur kan vi arbeta gemensamt så samhällsnyttorna kan realiseras snabbare?

Anmäl dig här senast 5 april

Effektiva transporter ger lägre utsläpp, högre trafiksäkerhet, lägre vägslitage och bättre transportekonomi. Samtidigt krävs ett stort utpekat vägnät för att kunna möjliggöra nyttorna i hela landet. För att följa implementeringen av ett vägnät för 74 tons lastbilar kommer Skogsindustrierna årligen lyfta frågan på Forum för 74 ton. Med Forum för 74 ton vill vi skapa en årlig arena där vi lyfter implementeringen av 74 ton. På så sätt kan vi samla alla intresserade för att nätverka och samtala om implementeringen.

Från 2018 blev det lagligt att köra 74 tons lastbilar på ett begränsat statligt vägnät. Resan mot ett införande av 74 tons lastbilar började redan 2006 då första forskningsprojektet inleddes. 2009 började försök med testfordon på det allmänna vägnätet. 2014 hakade politiken på med regeringsuppdrag. Sedan 2017 är Trafikverkets vision att hela BK1-vägnätet ska bli BK4, men det går för långsamt anser näringslivet. Hur kan vi arbeta gemensamt så samhällsnyttorna kan realiseras snabbare?

Program

 • Vägnätets kommande utveckling och vad regler om dubbelmontage innebär,
  Kenneth Natanaelsson, projektledare införandet av BK4, Trafikverket

 • 74 tons fordon och Volvos utvecklingsarbete för effektivare lastbilar,
  Lennart Cider, AB Volvo

 • Paneldiskussion om utmaningar kring implementeringen av BK4-vägar med fokus på kommunala vägar
  Selda Taner, Sveriges Kommuner och Landsting
  Jan Asplund, Östersunds kommun
  Thorbjörn Bennesved, Bennesveds åkeri

 • Politisk debatt med ledamöter från Trafikutskottet: Anna-Caren Sätherberg (S), Anders Åkesson (C) och Jessika Roswall (M)

Moderator: Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna

Anmäl dig här senast 5 april

Har du frågor om Forum för 74 ton?

Kontakta karin.tormalm@skogsindustrierna.se, 070-3827956