Marsträffen med Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor i Skogsbranschen

Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor i Skogsbranschen NYKS bjuder in till den första MARSTRÄFFEN.

Anmäl dig senast 24 februari till: marstraffen@gmail.com  

MARSTRÄFFEN markerar årsdagen av jägmästarstudenteras öppna brev till SLU och skogsnäringen.

Om MARSTRÄFFEN: Syftet med nätverket är att vi i branschen tillsammans tar nästa steg mot en konkurrenskraftig och inkluderande skogssektor som är öppen för alla. Genom Marsträffen vill NYKS visa att det finns stora fördelar att samarbeta och finna gemensamma lösningar på branschövergripande problem.

 • VARFÖR?
  Vi ser behovet av ett branschgemensamt avstamp för att utveckla normerna i skogssektorn och det behöver vi hjälpa varandra med.

 • FÖR VEM?
  Alla som vill skapa skogssektorns konkurrenskraftiga framtid.

 • VILKA HÅLLER I DAGEN?
  NYKS arrangerar och håller i dagen. Kompetenta gäster inbjudna för att tala och leda workshops på viktiga teman.

 • VAR?
  SLU Umeå, lördag 9 mars 2019 kl 09:30-16:00