Miljödagen 2019 med förbundet Sveriges Ingenjörer

Foto: Björn Leijon

Karolina Boholm deltar i paneldiskussion om transporter och systemperspektiv vid Miljödagen 2019, arrangerad av förbundet Sveriges Ingenjörer.

Moderator är Mattias Goldmann.

Läs mer om Miljödagen 2018