Miljödagen 2019 med förbundet Sveriges Ingenjörer

Foto: Björn Leijon

Tema för Miljödagen 2019 är Hållbar mobilitet. Karolina Boholm deltar i paneldiskussion om transporter och systemperspektiv.

Läs mer om Miljödagen 2019

Moderator: Mattias Goldmann, vd Fores

Program

 • 12.30- Registrering och kaffe

 • 13.00-13.10 Välkommen, Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

 • 13.10-13.25 Bilden av svensk forskning inom hållbar mobilitet, en förstudie. Anders Roth, mobilitetsexpert IVL Svenska Miljöinstitutet.

 • 13.25-13.40 Hur planerar vi befintliga och nya samhällen för att minimera behovet av förflyttning? Karolina Pamp Sandgren, Strategist Combined Mobility ÅF

 • 13.40-13.55 Var gör olika drivmedel, såsom el och biobränslen, störst nytta? Jonas Åkerman, forskare KTH, programchef Mistra SAMS

 • 13.55-14.20 Samtal kring transporteffektiva samhällen. Karolina Pamp Sandgren, ÅF, Henrik Frindberg, miljödirektör Helsingborgs kommun, Jonas Åkerman, KTH, Pernilla Bergmark, Master Researcher Sustainability Ericsson och Ulla Sandborgh, GD Svenska Kraftnät

 • 14.20-14.45 Kaffe

 • 14.45-15.15 Hur får vi inrikes och utrikes godstransport att fungera effektivare och ge mindre klimatpåverkan än idag? Ett samtal mellan Jessica Rosencrantz (M), trafikutskottet, Anna-Caren Sätherberg (S), trafikutskottet, Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, Anna Ljungdell, tidigare KSO Nynäshamn, huvudsekreterare Gröna städers hållbarhetskommission, seniorkonsult The Labyrinth, Mats Nyblom, ordförande Saga Rail och grundare Hector Rail

 • 15.15-15.30 Så kan digitala mobilitetstjänster bidra till effektivare persontransport. Erfarenheter från Living Labs, Anna Kramers, forskare KTH, programchef Mistra SAMS.

 • 15.30-15.45 Ger disruptiv teknik flyget en framtid? Mauritz Andersson, forskare Uppsala universitet

 • 15.45-16.05 Smarta Elnät – resultat och väg framåt, Peter Söderström, chef anläggningsutveckling och digitalisering Vattenfall

 • 16.05-16.10 Om Miljöfonden, Eva Axelsson, Head of Sustainability Research Swedbank Robur

 • 16.10-16.20 Utdelning av Miljöpriset, Eva Axelsson, Swedbank Robur och Ulrika Lindstrand Sveriges Ingenjörer

 • 16.20-16.25 Avrundande tack, Ulrika Lindstrand

 • 16.25- Mingel