Branschdagen ”Skogens digitalisering”

Swedish Center for Digital Innovation och Göteborgs Universitet bjuder in till en branschdag: "Skogens digitalisering". Dagen är en mötesplats för skogsnäring och akademi.

 Syftet med dagen är att främja framväxten av digital förmåga inom skogsindustrin genom att dela erfarenheter, kunskap och bygga relationer mellan akademi och näringsliv.

Läs mer och anmäl dig via SCDIs webbplats