Godstransportstrategin – session på Transportforum

Foto: Björn Leijon

På den stora årliga konferensen Transportforum är Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, moderator för sessionen om Godstransportstrategin.

Talare på sessionen om Godstransportstrategi: 

  • Nationell godstransportstrategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter - Guy Ehrling, Näringslivets Transportråd
  • Trafikverkets arbete med lämnade uppdrag i Godsstrategin - Lena Erixon, Trafikverket
  • Trafikverkets forskningsprogramm Triple F Fossil free freight - Maria Oscott, Lindholmen Sience Park
  • Uppföljning av Godstrategin - Krister Sandberg, Trafikanalys
  • Näringslivets syn på Godsstrategin - Per Bondemark, SSAB

Läs mer om Transportforum 9-10 jan 2019