Nationellt godstransportråd

Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna deltar som ledamot vid det första mötet för det Nationella godstransportrådet.

Regeringen beslutade om en Godstransportstrategi i juni 2018 och en av åtgärder i den var att inrätta ett Nationellt godstransportråd. 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth är ordförande i det nyinrättade rådet och bjuder den 14 november in till det första mötet för Nationella godstransportrådet. I rådet ingår 17 ledamöter från industri, akademi, samhälle och fackförbund. 

Ledamöter från industri och industrins organisationer:

  • Karolina Boholm, Skogsindustrierna
  • Per Bondemark, Näringslivets transportråd och SSAB
  • Marie Nilsson, IF Metall
  • Therese Svanström, Unionen
  • Jenny Lindqvist, Ericsson

Läs mer om hela Godstransportstrategin på regeringens webbplats